Miljø
Lavt energiforbruk

For snart 10 år siden bestemte vi oss for at dette var ett av tre punkter som skulle ha topp fokus. Og med utviklingen i energipriser de siste par-tre årene ser vi nå virkelig at vårt arbeid bærer frukter.

Vi har satset på veksthusbygg med gode isolasjonsgardiner som kan brukes når sola ikke skinner og varmer opp veksthusene og vi har sågar sanert eldre veksthus for å erstatte dem med nyere og mer energibesparende konstruksjoner. Videre har vi en bevisst strategi omkring bruk av vekstlys. Med vekstlys kan vi faktisk ”bruke” energien to ganger.

Først og fremst kan plantene bruke lyset til sin fotosyntese – som er grunnlaget for all plantevekst. I tillegg avgir lyset varme som er med på å holde riktig temperatur i veksthusene. Tilføres for mye lys, kan det bli for mye varme i veksthuset. Våre anlegg er dimensjonert nettopp for å hindre utlufting av overskuddsvarme.
Fra frø til agurk: Her har du vår lille lærebok om veien fra frø til agurk…
Oppskrifter: ”Skomaker bli ved din lest”
Vi skal holde oss til det vi kan best; nemlig produsere gode og smakfulle agurker. Se linker til noen som virkelig kan gi noen gode tips om bruk av agurker.
Miljøfokus Miljøfokus er ikke bare godt for omgivelsene vi lever i, men kan også være et viktig bidrag til en sunn økonomi.
Solbergs Gartneri AS, Krillåsveien13 N-1392 Vettre • Tlf: +47 66 76 51 50 • Fax: +47 66 76 51 55 • post@solbergs-gartneri.no