Fra gartneri til forbruker
Fra gartneri til forbruker

I likhet med all annen frukt og grønt er agurker et levende produkt der det begynner en prosess som forringer kvaliteten etter at agurken er høstet. Vårt klare mål er denne kvalitetsforringelsen skal være minst mulig. Derfor har vi et bevisst forhold til agurkens vei fra gartneri til forbruker.
Kvalitet
Les mer her
Pakking
Les mer her
Distribusjon/Salg
Les mer her
Fra frø til agurk: Her har du vår lille lærebok om veien fra frø til agurk…
Oppskrifter: ”Skomaker bli ved din lest”
Vi skal holde oss til det vi kan best; nemlig produsere gode og smakfulle agurker. Se linker til noen som virkelig kan gi noen gode tips om bruk av agurker.
Miljøfokus Miljøfokus er ikke bare godt for omgivelsene vi lever i, men kan også være et viktig bidrag til en sunn økonomi.
Solbergs Gartneri AS, Krillåsveien13 N-1392 Vettre • Tlf: +47 66 76 51 50 • Fax: +47 66 76 51 55 • post@solbergs-gartneri.no