Historie
Historie

Solbergs Gartneri AS er et familieforetak med røtter tilbake til 1936 da Karl Solberg kjøpte eiendommen Krilås i Asker. Fra å være et slitent lite småbruk, ble eiendommen gjennom hardt arbeid forvandlet til et flott hagebruk med produksjon av en mengde forskjellige grønnsaker og noen blomsterkulturer. I 1939 ble det første veksthuset bygd. Dette var samtidig den spede start på det som er dagens hovedproduksjon – nemlig agurkproduksjon. Varene ble omsatt på torget i Oslo. Først på Grønland og senere på Økern når engrostorget ble flyttet dit i 1963.I 1969 overtok neste generasjon – Tor Kristian Solberg, ansvaret for driften. Samtidig som energikrisen i 1974 stod et nytt veksthusbygg på 2.100m2 klart for produksjon av agurk og salat. Opp gjennom –70 og –80 tallet ble produksjonen stadig mer spesialisert. Færre produkter, men mer av hvert. Ute var blomkål, spisskål og salater de viktige kulturene. Og inne i veksthusene fikk agurkene stadig mer oppmerksomhet. Gjennom –80 og –90 tallet ble veksthusene en stadig viktigere del og det ble produsert julestjerner når det ikke var agurker i husene.

I 1997 ble driften organisert som et AS og Kristian Solberg kom med i den daglige driften. Planene for et mer spesialisert veksthusgartneri ble lagt og i 2000 ble nytt veksthus på 6.000m2 samt nytt pakkerom, kontorer etc. tatt i bruk. Og allerede 4 år senere stod et nytt bygg på 6.700m2 klart. På 5 år var dermed agurkproduksjonen femdoblet opp til 3 millioner agurker pr. år.

Fra frø til agurk: Her har du vår lille lærebok om veien fra frø til agurk…
Oppskrifter: ”Skomaker bli ved din lest”
Vi skal holde oss til det vi kan best; nemlig produsere gode og smakfulle agurker. Se linker til noen som virkelig kan gi noen gode tips om bruk av agurker.
Miljøfokus Miljøfokus er ikke bare godt for omgivelsene vi lever i, men kan også være et viktig bidrag til en sunn økonomi.
Solbergs Gartneri AS, Krillåsveien13 N-1392 Vettre • Tlf: +47 66 76 51 50 • Fax: +47 66 76 51 55 • post@solbergs-gartneri.no