Resirkulering av gjødselvann

I Norge er det mange år siden gartnerne slutte å plante agurk og tomatplanter rett i jorda. Nå vokser nesten alle planter i avgrensede inaktive dyrkningsmedier. Mest vanlig er sekker med steinull eller en vulkansk steinart som heter Perlite. Slike systemer gir en god kontroll på vann og gjødseltilførsel til plantene.

For at alle plantene skal ha nok vann må det likevel tilføres noe mer gjødselvann enn det plantene forbruker. Som et av få gartnerier i Norge har vi tatt steget videre og benytter nå et helt lukket dyrkningssystem. Dermed er vi i stand til å samle opp overskuddsvann som plantene ikke bruker. Dette gjødselvannet renser vi og bruker på nytt. Dermed har vi eliminert muligheten for avrenning av gjødselvann til naturen. Vi sparer masse vann og gjødsel, og naturen spares for avrenning av gjødselvann som kan sige videre fra grunnen under veksthuset.